Rad sa decom

Rad sa decom Posle 15 godina rad sa decom smatram privilegijom. Biti mlad nastavnik Kad sa studija nastavnik uđe u učionicu, on već ulazi sa svešću da na studijama nije naučio sve što je potrebno. Ili bi bar trebalo da sa tom svešću uđe. To je ono najkorisnije čemu vas poseta časovima u školi u […]