Rad sa decom

Rad sa decom Posle 15 godina rad sa decom smatram privilegijom. Biti mlad nastavnik Kad sa studija nastavnik uđe u učionicu, on već ulazi sa svešću da na studijama nije naučio sve što je potrebno. Ili bi bar trebalo da sa tom svešću uđe. To je ono najkorisnije čemu vas poseta časovima u školi u […]

Odbojnost prema čitanju, učenju, domaćim zadacima

Odbojnost prema čitanju, učenju, domaćim zadacima Šta je sa mojim detetom? Da li sam toliko neuspešan roditelj? Pojačaću mu kazne! Deca nove generacije Većina roditelja osnovaca zapita se ovo nekoliko puta godišnje. Imamo vest za vas: ne britinite se, u istoj situaciji su skoro svi roditelji oko vas, i aktivirajte se: treba rešavati ove izazove, […]